Navrhni dres a vyhraj

Píšeme další milník, kdy se po vydařené sezóně v druhé lize chceme opět vrátit do ligy první. A to po třech letech. To samozřejmě chceme udělat s patřičnou parádou. Uvědomujeme si, že šaty dělají člověka. Proto jsme přišli se soutěží o nový design, který bude hrdě prezentovat město Pardubice i náš klub minimálně v sezóně 2024.


Vytvoř grafický návrh pro Pardubice Stallions a vyhraj finanční odměnu až 5.000Kč. Soutěž probíhá do 31.10.2023


Jak soutěžit?

1. Vytvoř grafický návrh

2. Odešli

3. Počkej na vyhodnocení

4. Užij si výhru


Pravidla:

1. Vytvoř grafický návrh dle následujících pravidel:

 • Návrhy by měly odpovídat normám pro certifikaci v rámci České asociace amerického fotbalu. Podrobně jsou rozepsány na stránce Normy pro dresy.

 • Stručně: venkovní dres by měl mít primárně bílou barvu, domácí dres primárně červenou barvu a u kalhot si můžeš zvolit barvu i styl dle svého.

2. Návrh odešli nejpozději do 22.10.2023 23:59

 • Návrhy pošli jako tři obrázky v jedné zprávě na adresu info@stallions.cz.

 • V emailu uveď své jméno, telefon a adresu.

3. Počkej na vyhodnocení

 • V rámci týmu vybereme vždy 3 soutěžní návrhy ve 3 různých kategorií:
 • Domácí dres
 • Venkovní dres
 • Kalhoty
 • Tyto návrhy následně zveřejníme na našich FB stránkách Stallions nejpozději do 24.10.2023.
 • V každé kategorii vyhraje ten návrh, který bude mít nejvíce "To se mi líbí" nebo "Super" (v součtu).
 • Sčítání proběhne 31.10.2023 ve 20:00.
 • Vítězné návrhy budou vyhlášeny opět na FB stránkách Stallions do 2.11.2023.
 • Vítězové budou také vyrozuměni na jejich emailových adresách.

4. Výhry

 • Jeden soutěžící může vyhrát až 5.000Kč:
 • Výherní návrh domácího dresu 1 x 2.000Kč
 • Výherní návrh venkovního dresu 1 x 2.000Kč
 • Výherní návrh kalhot 1 x 1.000Kč

6. Pořadatelem soutěže je

 • Pardubice Stallions, z.s. se sídlem Husova 1782 Pardubice 53003 IČO 26618702

7. Pořadatel tímto prohlašuje, že:

 • soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook / Instagram a nijak s ní nesouvisí;
 • společnosti Facebook / Instagram vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

8. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

 • o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo
 • nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo
 • v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.

9. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje

těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel,

mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.

2. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu.

 • jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti (Facebook / Instagram).
 • emailovou adresu a telefonní číslo.

3. pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení

a vyhlášení soutěže podle pravidel a za účelem následné komunikace

s výherci a předání výhry.

 • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech).
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání).
 • pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby.
 • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

4. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je

uvedeno v těchto pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce

na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný

a dobrovolný souhlas.


5. Vzhledem k tomu, že výherní příspěvek (příspěvky) má povahu díla chráněného autorským zákonem, výherce zapojením do soutěže potvrzuje, že je autorem příspěvku a/nebo má k němu veškerá potřebná autorská práva, a uděluje souhlas s jeho použitím (tj. uděluje pořadateli k příspěvku bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci) tímto způsobem.

 • zveřejnění na webových stránkách pořadatele www.stallions.cz v rámci článku o průběhu soutěže a jejích výsledcích.
 • zveřejnění příspěvků (zejména stories) na sociálních sítích pořadatele o tom, jaké soutěžní příspěvky pořadatele pobavily nebo zaujaly.
 • grafický návrh použít na potištění dresů.

Soutěž probíhá do 31.10.2023