Pravidla a základní principy amerického fotbalu

Základním principem fotbalu je posouvat se hřištěm a dostat míč 
do soupeřovy endzóny. Všechny akce začínají rozehrávkou (snapem) z místa zvaným line of scrimmage.
 Jakmile akce skončí, následuje přestávka 
na poradu a následné postavení hráčů do svých pozic.

Útok má vždy 4 pokusy (downy)
 na překonání 10 yardů. 
Těchto 10 yardů můžete snadno 
zjistit podle dvojice tyček s terčíky
spojených řetězem (chainy) podél jedné
z bočních čar (sideline). Třetí tyčka (down box) opatřená číslem ukazuje číslo downu
 a je umístěna v místě, kde se rozehrává (line of scrimmage). Podle postavení těchto tří tyček získáte kompletní přehled o tom nejdůležitějším, tzn. jaký se hraje down,
 a kolik yardů zbývá k překonání 10 yardů.

Pokud útok na kterýkoliv z určených 
4 downů těchto 10 yardů překoná, tak
 v místě doběhu získá nové 4 downy
na překonání nových 10 yardů. Úkolem obrany je těmto posunům zabránit 
a získat míč pro svůj útok.