Pravidla amerického fotbalu

Hřiště

Americký fotbal se hraje na hřišti dlouhém 120 yardů, které je rozděleno na 12 stejných dílů. První a poslední 10 yardové díly hřiště jsou „endzóny“. Na jejich koncích jsou místěny branky na americký fotbal - vertikální tyč ukotvená do země, na které jsou ve výšce 10 stop umístěny tři spojené tyče ve tvaru písmene „U“ o šířce 18 stop a 6 palců a výšce minimálně 20 stop.

Schéma hrací plochy dl Schéma hrací plochy dle NCAA pravidel

V České republice se většinou hraje na hřištích pro klasický evropský fotbal, která jsou o něco kratší, než hřiště na fotbal americký. Hřiště je proto ve svém středu většinou o několik yardů zkráceno a jako branky se používají branky na evropský fotbal, jejichž boční tyče jsou protaženy do výšky.

Hřiště je po stranách ohraničeno „sidelinami“, které již nejsou součástí hrací plochy. Naopak čára oddělující „endzónu“ od hracího pole („goalline“) je již součástí „endzóny“. „Endzóna“ je navíc označena pomocí čtyř „pylonů“ (červené kvádry o definovaných rozměrech) umístěných v jejích rozích.

Hráči

V americkém fotbale proti sobě nastupuje 11 hráčů na každé straně. Každý tým má útočnou („offense“) a obranou („defense“) jedenáctku, plus náhradníky a hráče do „special teamů“. Dohromady asi 30-50 hráčů. Výčet všech označení jednotlivých hráčů by byl velmi obsáhlý. Ve fotbale se používá mnoho rozestavení jednotlivých hráčů, kteří jsou různě označováni.

Základní schéma jedné z možnýc Základní schéma jedné z možných variant uspořádání offense a defense

Nicméně hráči se dají rozdělit do několika skupin.

Offense

Quarterback QB

Tento hráč je klíčový pro celou „offense“. Jedná se o hráče, který ve většině případů přebírá míč od centra, a buď ho hodí směrem dopředu na některého ze svých receiverů („pass“), nebo ho předá jednomu z „runningbacků“, který se s ním snaží postupovat vpřed („run“). Případně se může sám pokusit běžet s míčem.

Offense line OL

Je to skupina pěti hráčů, kteří jsou většinou rovnoměrně rozprostřeni okolo centra. Centr je středový „lineman“, který začíná celou akci „snapem“, čili rychlou přihrávkou ležícího míče vzad. Vedle centra stojí dva „guardi“ a vedle nich na každé straně jeden „tackle“. Těchto pět hráčů má za úkol při „passové“ akci bránit „quarterbacka“ a dát mu dostatek času na to, aby mohl najít svým „passem“ některého ze svých spoluhráčů. Při „runové“ akci potom svými bloky vytváří cestu hráči s míčem.

Runningback RB

Wide Receiver (WR) Wide Receiver (WR)

Tým má na hřišti většinou jednoho až tři „runningbacky“, kteří se ještě dělí dle svého postavení na „fullbacka“ a „halfbacka“. Jak již bylo řečeno výše, tito hráči nejčastěji běhají s míčem. V případě „passové“ akce potom mohou buď vyběhnout dopředu a snažit se přijmout přihrávku vpřed („pass“), nebo mohou „offense line“ pomáhat s ochranou „quarterbacka“. To nejčastěji proti „blitzu“, kdy se „quarterbacka“ snaží napadnout hráč, jehož to nebývá primárním úkolem („linebacker“ nebo „defense back“).

Widereceiver WR

Úkolem tohoto hráče je především přijímat přihrávky vpřed od „quarterbacka“ a se zachyceným míčem následně postupovat směrem k soupeřově „endzóně“. Při „runové“ akci potom musí také blokovat.

Tight end TE

Tento nebo tito hráči (většinou je na hřišti jen jeden) jsou něco mezi „linemanem“ a „widereceiverem“. Stojí na okraji „offense line“, hned vedla „tackla“, a buď pomáhají při „passové“ akci bránit „quarterbacka“, nebo běží podobně jako „widereceiveři“ dopředu a snaží se přijmout „pass“. Při „runové“ akci potom vytváří cestu hráči s míčem stejně jako jejich spoluhráči.

Kolik hráčů jednotlivých typů bude v dané chvíli na hřišti je určeno akcí, kterou bude tým hrát. Obecně se dá říct, že vždy je na hřišti pět „linemanů“ a takřka vždy „quarterback“. Ostatní hráči je potom doplní tak, aby jich na hřišti bylo jedenáct.

Defense

Defense line DL

Většinou je složena ze dvou „defense tacklů“ a dvou „defense endů“. Tito hráči mají za úkol primárně vytvářet tlak na „quarterbacka“ v případě „passové“ akce. V případě „runové“ akce mají stejně jako všichni hráči obrany jen jeden úkol - složit hráče s míčem.

Linebacker (LB) Linebacker (LB)

Linebacker LB

„Linebackeři“jsou na hřišti většinou tři nebo čtyři. Jsou z celé obrany nejvariabilnější, co se úkolů týče a mohou při dané akci „defense“ plnit prakticky jakýkoliv úkol. Mohou pomáhat „defense line“ při vytváření tlaku na „quarterbacka“ pomocí „blitzu“, případně pomáhat „defense backům“ v pokrytí jednotlivých obraných zón či konkrétních „receiverů“. V případě „runových“ akcí se potom snaží složit hráče s míčem.

Defense backs DB

Tyto hráči se ještě dále dělí nejčastěji na „cornerbacky“ a „safety“ („free“ a „strong“). Tito hráči jsou zaměřeni především na pokrývání hráčů, kteří se snaží chytit „pass“. Velice zjednodušeně by se dalo říct, že „cornerback“ si hlídá svého „widereceivera“. „Strong safety“ si hlídá případně na „pass“ nabíhajícího „tightenda“ (tuto roli za něj může převzít i čtvrtý „linebacker“ a nahradit ho). A „free safety“ je hráč, který je jakousi poslední pojistkou a je tedy nutné, aby nejvíce četl hru a včas se správně rozhodl.

V moderním pojetí fotbalu však již „defense“ nehraje pouze osobní obranu, ale někteří hráči jsou přidělení do tzv. zón a systém obranné hry se stává podstatně sofistikovanějším.

Čas

Americký fotbal se hraje na čtyři čtvrtiny. V USA jsou jednotlivé čtvrtiny 15 minut dlouhé, v Evropě je to pouze 12 minut. Po první a třetí čtvrtině se otáčejí strany a po druhé následuje poločasová přestávka. Americký fotbal se hraje na „poločistý“ čas. To znamená, že v některých situacích se čas po akci zastavuje a v některých ne. To dávám hráčům a především trenérům možnost ovlivňovat délku utkání a přináší to tak další zajímavý taktický prvek do hry.

Hra

Klíčovou vzdáleností ve fotbale je 10 yardů. Tuto vzdálenost musí překonat „offense“ na maximálně čtyři rozehrání („downy“) k tomu, aby dosáhla nových čtyř pokusů („firstdownu“). Vzdálenost 10 yardů se měří pomocí „downmarkerů“.

Následující akce začíná vždy z místa, kde skončila akce předchozí. Takto „offense“ postupuje po hřišti směrem k soupeřově „endzóně“, dokud se jí nepodaří skórovat nebo dokud o míč nepřijde. O míč může „offense“ přijít několika způsoby. Jednak se jí nemusí povést překonat oněch 10 yardů na daný počet pokusů a dále může o míč přijít při hře. O míč při hře přijde buď tím, že „defense“ zachytí přihrávku vpřed (provede „interception“) nebo hráč „offense“ nechtěně ztratí kontrolu nad míčem (nastane „fumble“) a tohoto volného míče se následně zmocní „defense“. Pokud „defense“ získá jakýmkoliv způsobem kontrolu nad míčem, odchází ze hřiště a uvolní místo svým spoluhráčům z „offense“. „Defense“ může samozřejmě i skórovat, když hráč, který získal kontrolu nad míčem, s ním doběhne do soupeřovy „endzóny“.

Hráč, který má míč pod kontrolou, s ním může postupovat, dokud není složen. To znamená, že se dotkne země jinou částí těla než chodidly nebo rukou. Hra končí i v případě, že hráč upadne bez přičinění soupeře. Hráč musí postupovat vpřed pouze v hracím poli. Pokud se dotkne jakoukoliv částí těla země nebo čehokoliv jiného mimo hrací plochu (pomezní čary již nejsou součástí hrací plochy), je akce ukončena a další začíná z tohoto místa. Tímto místem se rozumí yardová čára, kde ke skončení akce došlo.

Před samotnou akcí je míč rozhodčími umístěn mezi „hash marky“ (umístěny ve středu hřiště vzdálené 40 stop od sebe – Obr. 1) tak, že leží rovnoběžně se „sidelinami“. Dvě pomyslné roviny kolmé k zemi procházející špičkami míče vymezují tzv. neutrální zónu. V té, nebo za ní ve směru k soupeřově „endzóně“, nesmí být v momentě „snapu“ žádný z hráčů kromě centra. Před samotným „snapem“ musí všichni hráči „offense“, s výjimkou jednoho, stát jednu vteřinu v klidu, přičemž maximálně čtyři z nich můžou stát jinak, než v těsné blízkosti neutrální zóny. Hráči „defense“ mohou být rozmístěni a hýbat se bez omezení.

Defensive line Defensive line

Každá akce začíná tak, že centr „snapne“ míč dozadu některému ze svých spoluhráčů. Ten potom provede akci, na které se celá „offense“ domluvila předtím v „huddlu“ (seskupení hráčů před rozehráním). V případě „special teamu“ dojde k „puntu“ nebo pokusu o „fieldgoal“. V případě normální akce je míč předán většinou „quarterbackovi“ a ten ho buď předá jednomu ze svých „runningbacků“, nebo se pokusí přihrávkou vpřed najít některého ze svých spoluhráčů. V ojedinělých případech se může pokusit „quarterback“ běžet s míčem sám.

Fotbal je velice variabilní hra, ve které je možné vidět spoustu rozličných akcí a trikových her. To z něj dělá jednu z nejzajímavějších her na světě.

Skórování

V americkém fotbale lze skórovat několika způsoby:

Touchdown Touchdown
 • „touchdown“ - hráč buď doběhne do soupeřovy „endzóny“ anebo v ní získá kontrolu nad míčem (6 bodů)
 • „fieldgoal“ - hráč, který je k tomu určen („kicker“) kopne míč ze země, kde mu ho přidržuje spoluhráč („holder“) skrz branku (3 body)
 • „safety“ - obecně řečeno k „safety“ dojde tehdy, pokud hra skončí ve vlastní „endzóně“ týmu, který je v držení míče, jeho vlastním počínáním. Například tak, že hráč s míčem je složen ve vlastní „endzóně“ nebo ve vlastní „endzóně“ tým způsobí faul (2 body). Body jsou připsány týmu, který nebyl v držení míče. Ten je navíc zvýhodněn tím, že v následujícím výkopu přijímá míč.

Po každém „touchdownu“ následuje potvrzení („try“). Jedná se o hru na jedno rozehrání z 3y čáry. Tato hra může být hrána jako pokus o „fieldgoal“ a ohodnocena v případě úspěchu jedním bodem navíc. Druhou variantou je normální akce, která v případě, že skončím další „touchdownem“, přinese týmu navíc body dva.

„Special teamy“

Tyto speciální formace se na hřišti objevují vždy, když se bude do míče kopat. Jedná se tedy o situace, kdy by měl nastat „kick-off“, „punt“ nebo pokus o „fieldgoal“. Obecně nejsou při těchto situacích povoleny bloky pod pás.

„Kick-off“

Jedná se o výkop, který je možno vidět na začátku každého poločasu a po každém skórování. Který tým vykopne míč na začátku zápasu a v poločase z 35y linie je určeno losem a následnou volbou jednoho z kapitánů týmu. Po skórování vykopává tým, který skóroval. Pouze po „safety“ je situace opačná a tým, který nenavýšil skóre, musí ještě vykopávat a to z 20y.

Kick-off Kick-off

Klíčovou postavou je „kicker“, který míč vykopne směrem k soupeřově „endzóně“ ze speciálního podstavce. Ostatní hráči musí být v momentě výkopu až za ním (blíže k vlastní „endzóně“) a rozprostřeni rovnoměrně po obou jeho stranách (většinou tedy 5+5, minimálně však 4 na každé straně). Hráči přijímajícího týmů musí být v momentě výkopu minimálně 10 yardů od míče (standardně tedy na 45y linii) a rozprostírají se zpravidla po celém zbytku hřiště ve 3-4 řadách. Jeden až dva nejvzdálenější hráči přijímajícího týmu jsou „returnmani“. Ti mají za úkol míč chytit a postupovat s ním co nejdále od vlastní „endzóny“. Ostatní hráči jim dělají cestu svými bloky. Tam, kde je „returnman“ složen, začíná jeho „offense“ příští akci. Pokud je výkop tak dlouhý, že hra skončí v „endzóně“, jedná o „touchback“ a další hra začíná útokem přijímajícího týmu na 25y linii.

Míč může být zachycen i hráčem vykopávajícího týmu. Ten s ním sice již nemůže postupovat k soupeřově „endzóně“, ale získá míč pro svůj tým a ten tedy začíná příští hru svým útokem. Hra, kdy se takto snaží tým získat míč, se hraje většinou na konci zápasu, když tým těsně prohrává a potřebuje dát ještě šanci svému útoku skórovat. „Kicker“ při ní vykopne míč jen na krátkou vzdálenost (míč musí překonat alespoň 10 yardů, aby byl legálně vnesen do hry) a musí se odrazit od země. Ostatní hráči se míč snaží zachytit. Míč se kope většinou do strany a akce se proto označuje jako „onsidekick“.

Pokud je míč „kickerem“ vykopnut mimo hřiště, jedná se o faul.

„Punt“

Punt Punt

Tato akce by se dala označit jako „obranný odkop“. Volí se ve chvíli, kdy tým ani na třetí pokus nedosáhne na „firstdown“ a stále není dost blízko soupeřovy „endzóny“, aby se pokusil o kopnutí „fieldgoalu“. Při „puntu“ je míč centrem „snapnut“ „kickerovi“, který ho kopne z ruky co nejdále od svojí „endzóny“. Tam již většinou bývá připraven „returnman“ druhého týmu, který míč chytí a snaží se svým během získat pro svůj tým co nejlepší pozici pro následnou rozehrávku. Vykopávající tým v tomto případě nemá nárok na míč, a i když ho zachytí, náleží týmu přijímajícímu (pokud se ovšem míče předtím nedotknul hráč přijímajícího týmu).

Na rozdíl od „kick-offu“ se nejedná o faul, pokud je míč vykopnut mimo hřiště. Je to naopak výhodné, jelikož s ním již nemůže „returnman“ postupovat. Následná hra potom začíná v místě, kde míč hřiště opustil.

„Fieldgoal“

Fieldgoal Fieldgoal

Je to akce, při níž je míč „snapnut“ hráči klečícímu na zemi 7 yardů za centrem („holder“). Ten ho přidrží postavený na špičku na zemi a „kicker“ se ho pokusí kopnout skrz branku. Tato hra se většinou volí při čtvrtém „downu“, pokud je tým již dostatečně blízko k soupeřově „endzóně“ (většinou blíže než 35 yardů). Kvalitní „kicker“ je schopen kopnout i více než padesáti yardový „field-goal“ (rekord NFL je 64 yardů). Délka „field-goalu“ se dá velice jednoduše vypočítat tak, že se k yardové čáře, ze které došlo k rozehrávce, přičte 17 yardů (7 yardů za rozdíl mezi místem rozehrání a „holderem“ a 10 yardů za „endzónu“).

Fauly

Ač by se mohlo zdát, že fotbal je chaotická tvrdá hra, ve které nejsou žádné fauly a pravidla, opak je pravdou. Faulů a pravidel je ve fotbale celá řada. Hru řídí 4-7 rozhodčích, kteří vždy pozorují svůj prostor a každý faul označí vhozením „flagu“. Hra se však (až na výjimky) nezastavuje a k samotnému vyhodnocení dané situace dochází až po jejím skončení. Fauly jsou potom ohodnoceny buď yardovou penalizací nebo případně ztrátou „downu“.

Faulů ve fotbale může nastat mnoho - zde budou představeny jen ty základní:

„False start“ – penalizace 5y

Tento faul nastane, když jeden z hráčů „offense“ vystartuje dříve než je míč „snapem“ vnesen do hry. V tomto případě se jedná o výše zmíněnou výjimku a hra se zastavuje.

„Offside“ – penalizace 5y

Je to situace, kdy je hráč „defense“ v neutrální zóně (nebo za ní) v momentě „snapu“. Případně svým pohybem v neutrální zóně vyprovokuje hráče „offense“ k pohybu. I v tomto případě se jedná o faul „defense“.

„Holding“ – penalizace 10y

Flag Flag

Je faul, kterého se nejčastěji dopouštějí hráči „offense“ ve snaze zablokovat svého protihráče. Nejedná se o klasické držení jako v jiných sportech. Rozpoznání tohoto faulu je složitější, nicméně zjednodušeně se dá říct, že pokud se již překonaný hráč snaží svými pažemi zastavit protihráče, jedná se o „holding“.

„Blok do zad“ - penalizace 10y

Je faul, při kterém hráč, který má v dané situaci blokovat, přistrčí protihráče ze zadu a tím mu znemožní ovlivnit hru.

„Facemask“ – penalizace 15y + automaticky „firstdown“

Tento faul nastává v případě, kdy je hráč nesoucí míč složen držením za ochranou masku nebo za jakýkoliv otvor v helmě včetně její zadní části.

„Offensive“ a „defensive pass interference“ – penalizace 15y + v případě DPI automaticky „firstdown“

Tyto fauly mohou nastat mezi hráči, kteří se snaží zachytit přihrávku vpřed. Pokud je míč již ve vzduchu, nemůžou se hráči o něj soupeřící nijak strkat ani držet. Míč může zachytit hráč „offense“ stejně tak, jako hráč „defense“ a faul tedy může být hlášen jak útoku, tak obraně.

Aktuální zápasy


Tabulka ČJLAF 2019 západ

1. logo Prague Black Panthers 6-0
2. logo Prague Lions 4-2
3. logo Pardubice Stallions 2-4
4. logo Prague Mustangs 1-5
5. logo Ústí nad Labem Blades 0-6
Kompletní tabulka

Týmy ČLAF 2019

 • Pardubice Stallions
 • Ostrava Steelers
 • Prague Lions
 • Brno Alligators
 • Brno Sigrs
 • Pilsen Patriots
 • Vysočina Gladiators
 • Ústí nad labem Blades

Pardubický tým amerického fotbalu podporují

 • Město Pardubice
 • Pardubický kraj
 • MŠMT
 • Chládek a Tintěra
 • MARHOLD a.s.
 • Agama
 • P.Ministr
 • Paddock
 • Autoservis Dubina
 • RADKA spol. s r.o.
Chci být partnerem
nahoru

Podpora města

Statutární město Pardubice přispělo v roce 2018 částkou 232 300 Kč